Kategorie > Adopce, pěstounská péče, kojenecké ústavy, dětské domovy

Adopce, pěstounská péče, kojenecké ústavy, dětské domovy


Filtr dle adresy: v okruhu do km.

adopce

projekt náhradní rodinné péče, osvojení, pěstnounská péče, statistika, poradna
Adresa: Křižíkova 70/67, 186 00 Praha 8
Odkaz: http://www.adopce.com/

čí je to dítě

stránky zaměřené na diskuze všech subjektů, které se na práci s ohroženými dětmi podílejí, podpora zlepšování vzájemné spolupráce jednotlivých subjektů v rámci transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny, aktuální články, analýzy
Adresa: Sámova 6, Praha 10
Odkaz: http://www.cijedite.cz

dávky pěstounské péče

Právní úprava od 1. 1. 2013 na stránkách MPSV
Adresa: Praha 2, Na Poříčním právu 1
Odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/dpp

fond ohrožených dětí

pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, provoz krizové linky 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod, vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti, Klokánek - rodinná péče místo ústavní výchovy,provoz azylových domů, po
Adresa: Praha 1, Na Poříčí 6
Odkaz: http://www.fod.cz/

náhradní rodina

poradenství a příprava zájemců o NRP, pomoc a podpora rodinám, které pečují o svěřené dítě, osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost, školení a práce s dobrovolníky, kteří pracují s dětmi v ústavní péči a NRP, snaha o všestranný rozvoj NRP
Adresa: 118 00 Praha 1, Jelení 91/7
Odkaz: http://nahradnirodina.cz

rozum a cit

všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině
Adresa: Říčany, Na Výsluní 2271
Odkaz: http://www.rozumacit.cz

Přidat odkaz